zber papiera 2.A

celá trieda sme pomáhali nosiť papier z JEDNOTY, preto sme sa zapojili celá trieda, bolo toho 433 kg
Rošťáková 433+17     Žuffa 193      Duchoňová 92
Jagelčák 40           učiteľ 38          Šurinová 26    Furdek 25           
Šrámek 24            Šinálová 22     Šusteková 20   Pániková 17         
Raglia 13               Benický 11      Mačor 9         Matúšková 8
na 1. stupni sme nazbierali najviac a vyhrali sme 1. miesto.
988 kilogramov- čo 49,4 kg na žiaka

    V týždni od 10. 9. do 14. 9. 2018 sa koná na našej škole zber papiera. Význam takéhoto zberu je v prvom rade výchovný, environmentálny a až potom ekonomický. Veď škola každému žiakovi za jeho snahu v zbere starého papiera vráti časť zo získanej sumy v podobe darčeka a odmení víťazné kolektívy tortou z 1. aj 2. stupňa.  Ale hlavná myšlienka je, aby žiaci vnímali túto aktivitu ako čosi naviac, čo robíme dobrovoľne a vnímame veľmi pozitívne pre naše životné prostredie.

    S myšlienkou „Dajme papieru hlbší význam, budeme môcť ľahšie dýchať“ chceme poukazovať na to, že pri výrobe nového výrobku zo zberového papiera je možné ušetriť primárnu surovinu (drevo) a neprodukujú sa ekologicky problematické chemické látky potrebné na rozklad drevnej hmoty na buničinu (celulózu). Zároveň sa šetrí energia a neznečisťuje sa voda, pretože pri výrobe papiera z druhotných surovín spotreba vody a energie predstavuje zlomok oproti výrobe papiera z primárnej suroviny. A vytriedením 110 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni 1 hektár 80 ročného lesa.

Takže všetkým zberačom ĎAKUJE aj naša príroda.