básničky, pesničky 1. trieda               abeceda

Prešli rôčky, prešli dníčky,

chodíme už do školičky.

Do školičky zavčas rána,

otvára sa školská brána.

Volá na nás abeceda:

Vitaj, vitaj prvá trieda.

 

Dostal som už vzácny dar,

celkom nový šlabikár.

Onedlho celkom sám,

celý si ho prečítam.

Krásna škola a v nej trieda,

v šlabikári abeceda.

Stali sa z nás školáci,

usilovní prváci.

 

/:Sme prváci, super žiaci,

nie nejakí darebáci.:/

Nemáme strach z abecedy,

zmýlime sa len niekedy.

Dobrá vôľa kameň láme,

tak si spolu zaspievame.

 

/:Sme prváci, super žiaci,

nie nejakí darebáci.:/

Statoční sme, bystrí, smelí,

usilovní ako včely,

učenie nás všetkých baví,

lebo máme múdre hlavy.

 

 

Hodina už beží zasa,

treba trochu rozhýbať sa.

Prebrať malé driemoty,

dať sa zas do roboty.

Pripojíme predklony,

zo dva mierne záklony,

dva úklony doprava,

a dva zasa doľava.

Upažíme, predpažíme,

zapažíme , vzpažíme.

Potočíme trupom vpravo,

a potom zase vľavo.

Pripojíme drepov pár,

zatočme sa, je nám fajn.

Máme znova svieži dych,

poskočme si, sme zas fit. 

V škole tíško sedíme,

nikdy sa nevrtíme.

Keď chcem slovo, zdvihnem rúčku,

nehovorím potichučku.

Už viem ako sedieť mám,

v lavici sa nehojdám.

 

 

Pekne sa vždy posadím,

písanku si nakloním.

Na lavici mám vždy rúčky

a píšem si potichučky.

Prvákom som, preto viem,

nosom písať nemôžem.

Budem správne držať hlavu

a dbať stále na úpravu.

Raz sa prsty hádali,

akú prácu konali.

Palec ten je najsilnejší,

ukazovák najpilnejší,

ukazovák najväčší,

prsteníček najdrahší

a malíček najmenší.

/: 1, 2, 3, 4, 5, na čísliciach stojí svet,

6 a 7, 8, 9 aj ty o nich budeš vedieť,

kým narátaš do 10,

všetko o nich dozvieš sa,

všetko o nich dozvieš sa.:/

1 je zem, čo sa točí,

2 sú uši, 2 sú oči,

3 kolieska na trojkolke,

4 rohy v našej škôlke,

po 5 prstov majú dlane,

hneď to máme spočítané,

hneď to máme spočítané,

spočítané, spočítané.

/: 1, 2, 3, 4, 5, na čísliciach stojí svet,

6 a 7, 8, 9 aj ty o nich budeš vedieť,

kým narátaš do 10,

všetko o nich dozvieš sa,

všetko o nich dozvieš sa.:/

6 bodiek má lienka malá,

7 farieb dúha vzala,

8 tónov iba stačí,

9 hláv zas mali draci,

a čoho je deti 10,

sami trochu potrápte sa,

sami trochu potrápte sa,

potrápte sa, potrápte sa.

My sme smelí prváci,

múdre hlávky máme.

S písmenami, s číslami

do boja sa dáme.

Čítania sa nebojíme,

s počtami si poradíme,

všetko sa nám podarí,

keď si zaspievame.

Či si veľký a či malý, možno akurát,

Boh ťa má rád 
Či si tučný a či chudý, možno akurát,

Boh ťa má rád. 
On ťa miluje keď sa smeješ, 
On ťa miluje aj keď plačeš, 
On ťa miluje keď sa mračíš, 
On ťa miluje aj keď spíš. 
Je to jedno jak sa cítiš a jak vyzeráš,

 Boh ťa má rád. 

Krok sem, krok tam, Ježiš ma miluje,
napravo a naľavo, nech to každý vie.
Zadupaj, zatlieskaj, radosť v srdci zahorí,
chyťme sa za ruky, v láske sme jednotní.

Kto je pánom džungle, hu-hu,
kto pánom vody, bubla-bubla-bubla,
kto je pánom vesmíru, kto pánom mojím?
Poviem Vám to:
J-E-Ž-I-Š (Ježiš!) je Pánom mojím,
on je Pánom vesmíru,
džungle i vody, bubla-bubla-bubla, žblnk!

 

A

Ocko Aďko, mamka Anka,

zavolali na Adamka:

Pobehnime ešte kus,

už nám ide autobus.

Anča kráča do školy,

s taškou zavčas rána.

Na autá si cez cestu,

veľký pozor dáva.

M

Monika má bračeka,

malinkého Mareka.

Prváčka je Monča malá,

s bračekom sa rada  hráva.

Maľovaný motýľ letí,

medzi kvety, medzi deti.

Posadil sa sem,

na voňavú zem.

Mravčí Mica pod múrom,

mačka mňauká s kocúrom.

A v komore myši,

maškrtia si z misy.

E

Električka zvoní v meste,

nestojte jej ľudia v ceste.

Emil, Edo , Edita

navozia sa do sýta.

Erik, Eva , kde ste?

Eskimák je v meste.

Erno sedí vedľa Ľubky,

na hrebeni láme zúbky.

Láme zúbky na hrebeni,

kým ho na E nepremení.

L

Po jazere labuť pláva,

Lucia jej niečo dáva.

Lukášove nové lode,

plávajú si tiež po vode.

Loptu majú na lavičke,

zamávali lastovičke.

Končí leto pomaličky,

dovidenia lastovičky.

Už je zima, už je tu,

chystajte sa k odletu.

I

Ivanko má luk a šípy,

s Idou šijú malé típí.

Babka iba okom mihla.

Kde je moja nová ihla?

Indiáni, apači,

už sa mi to nepáči.

Stratili sa z police

dve babkine ihlice.

Ihla tichý život žije,

nič nerobí, iba šije.

Uškom ihlu prichytí,

a je gombík prišitý.

J
Jablká má veľmi rád,
navštevuje aj náš sad.
Pichľavý a malý jež,
do záhrady za ním bež.
Jedol Jano jahody,
jednu hodil do vody.
Nelenila Jarmila,
jahodu si chytila.
Jojká, jojká malá Joja:
Zmokne v okne hračka moja.
Bez dáždnika, jojojoj
zmokne v okne macík môj.
O
Oto večer nechce spávať,
jak opica vie sa správať.
Jeho ocko má vždy čas,
prečítať mu knihu zas.
Okuliarmi pomôže si,
nemá dobré oči asi.
Modré, hnedé, zelené,
ako ich má sfarbené?
Hladí s nimi svojho Otka,
lepšie je to ako bitka.
Ondro mocnou palicou
poháňa O ulicou.
Keď je pri ňom tesne,
palicou ho tresne.
S
Sova sedí na strome,
sudy stoja pri dome.
Strýko spravil nové sane,
Samo v zime sadne na ne.

U
Malý Urban to je žiak,
v škole nemá uterák.
Keď si ruky umýva,
do trička ich utiera.
V
Vyšli víly, vyšli z vily,
na lúke sa objavili.
Zatvolali dievčence:
Poďme spolu viť vence.