BIBLIA očami detí 2018             výkresy   web    vyhodnotenie

Diecézne kolo- 35 prác v 2. kategórii (1. a 2. ročník ZŠ)
2. miesto Miška Kubáčková ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga. GRATULUJEME
 
Výtvarná súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. 

PREDMET SÚŤAŽE:  Genezis 12 - 50
                                    Evanjelium podľa Marka


2. kategória: ZŠ roč. 1. – 2.- z triedneho kola postúpili do školského kola práce žiakov:

Michaela Kubačková 1. A- Slávnostný vstup  Pána Ježiša do Jeruzalema- šk. kolo 2. miesto

Nikol Duchoňová 1. A- Pilát odsúdil Pána Ježiša

Nina Rošťáková 1. A- Pilát odsúdil Pána Ježiša
Julián Žuffa 1. A- Pilát odsúdil Pána Ježiša