BIBLIA očami detí 2018             výkresy

Výtvarná súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. 

PREDMET SÚŤAŽE:  Genezis 12 - 50
                                    Evanjelium podľa Marka


• kategórie:
1. kategória: MŠ
2. kategória: ZŠ roč. 1. – 2.- z triedneho kola postúpili do školského kola práce žiakov:

Michaela Kubačková 1. A- Slávnostný vstup Ježuša do Jeruzalema- šk. kolo 2. miesto

Nikol Duchoňová 1. A- Pilát odsúdil Pána Ježiša

Nina Rošťáková 1. A- Pilát odsúdil Pána Ježiša
Julián Žuffa 1. A- Pilát odsúdil Pána Ježiša