Vianočná pohľadnica ARRIVA     web    foto       

Víťazi súťaže Vianočná pohľadnica ARRIVA“- 

ARRIVA Liorbus - 2. A ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená.

CENA:   Výlet do JASKYNE pre celú triedu

Pre žiakov základných škôl vyhlasujeme v spolupráci so samosprávami výtvarnú súťaž na tému „Vianočná pohľadnica ARRIVA“. Stiahnite si informačný plagát k súťaži a k tomu aj praktický rozvrh hodín pre žiakov.

Jednou z ciest, ako chrániť naše ovzdušie, je využívanie iných alternatív automobilovej dopravy. Napríklad cestovanie autobusom. Okrem iného, cestovanie autobusom nám dáva priestor sledovať mesto a tiež snívať o budúcnosti a rôznych možnostiach prepravy so šetrnejším dopadom na životné prostredie.

Súťaž je určená pre kolektívy žiakov základných škôl. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem detí o ochranu životného prostredia a hľadanie nových riešení, ako chrániť naše ovzdušie a mesto pred znečistením. Jednou významnou alternatívou ochrany životného prostredia je práve cestovanie verejnou dopravou – autobusmi.

Termín súťaže: od 16. septembra do 22. septembra 2018

Termín a miesto na odovzdanie prác: s vyplnenou prihláškou do 15.októbra 2018 na ktorejkoľvek prevádzke spoločností ARRIVA.

CENA:   Výlet do JASKYNE pre celú triedu