sv. FRANTIŠEK           foto

Patrón 1. A triedy - sv. František z Assisi
Dňa 4. októbra 2017 nám pán učiteľ prečítali príbeh o živote sv. Františka s obrázkami, ktoré sme čítali v texte my. 
Príbeh, ako František skrotil vlka. Dozvedeli sme sa o reholi, ktorú založil sv. František- františkáni, ktorí sú aj v našom meste.
    Potom sme si pozreli rozprávku o sv. Františkovi, kde František spolu so zvieratkami spievali veľa poučných pesničiek:
"Poďakovanie sa Pánu Bohu za všetko, čo stvoril", "Chceme spolu na Zemi žiť v priateľskom spojení"
"Farby, ktoré nám ponúka Zem", "Vďaka Pane za jedlo, pri stole sme všetci vedno",
" Delíme sa s priateľom o jedlo, teplo, bezpečný dom", "Modlitba Otče náš",
" Ďakovanie za každý nový deň", "Boh vníma zmysel slov, každou modlitbou“.
Zvieratká pomohli Františkovi pri oprave kostola. František zvieratkám porozprával príbeh o narodení Ježiška. Zvieratká sa rozhodli darovať Františkovi niečo na Vianoce. Upiekli mu sladký koláč, ušili nové šaty, vyrobili krásnu sviecu. Ale cestou všetky dary rozdali. Koláč chudobnej rodine, šaty uzimenému starčekovi, sviecu starenke, ktorá nemala v dome svetlo.  Všetci títo prišli poďakovať  Pánu Bohu do kostola a oznámiť to Františkovi. František bol veľmi rád, že darčeky od zvieratiek dostali iní. . Dali mu ten najkrajší dar- darovali svoju lásku. František urobil zvieratkám prekvapenie- živý  Betlehem.
    V tento deň sme si aj vyfarbovali obrázky zo života sv. Františka. Boli sme aj na námestí, kde je kláštor františkánov, kostolík a pred ním socha Františka s vlkom.
    Svätý František- patrón našej triedy- ORODUJ ZA NÁS.
 
video 1   video2     video3      video4    video5    video6     video7     video8