PÝTAJME SI SLOVENSKÉ        video   foto   youtube   video2

SÚŤAŽ PRE ŠKOLY
PRIDALI SME SA AJ MY A HRALI O ZÁŽITKOVÝ VÝLET PRE CELÚ TRIEDU:
1. Natočili sme s triedou video v dĺžke 60 sekúnd o tom, prečo a akým spôsobom by ste sa mohli My, Naši rodičia, priatelia a známi zapojiť do akcie „Pýtajme si slovenské!“.
2. Vyplnili sme prihlasovací formulár, nahrali naše video a oni ho uverejnili na facebookovej stránke  https://www.facebook.com/pytajmesislovenske

 
Tento rok o víťazoch nerozhodovali LIKE, ale porota. Porote sa páčilo naše video a VYHRALI SME!!!!!
 
PÝTAJME SI SLOVENSKÉ - Výhercovia súťaže
1. stupeň ZŠ - ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga 1. A, Trstená - (Kvalita z našich regiónov)

2. stupeň ZŠ - ZŠ J. A. Komenského VIII. A, Tvrdošovce - (Slovenské vráť sa, vráť)

Stredná škola - Hotelová akadémia V. A, Prešov - (Miešaj Slovenské)

VÝHRA- zážitkový výlet!