EURÓPA očami detí      foto       web         

Mesto Trstená vyhlasuje výtvarnú súťaž Európa očami detí

1. miesto: Beátka Šinálová 2.A

2. miesto: Martinko Benický 2.A

3. miesto: Miška Šurinová 2.A

Poslanie súťaže: upriamiť pozornosť detí na život v Európskej únii, na krajiny Európskej únie (vlajky, symboly), na rozmanitosť a jedinečnosť štátov Európskej únie, budovať povedomie o Európskej únii od útleho veku.

Súťažné kategórie: 1. kategória: 5 – 6 ročné deti

                                  2. kategória: 7 – 8 ročné deti

                                 3. kategória: 9 – 10 ročné deti

Za našu triedu poslali práce:

Martin Benický

Beátka Šinálová

Miška Kubačková

Miška Šurinová

Dávid Furdek

Ninka Rošťáková

 

Uzávierka prác: 26. 10. 2018 (piatok)

Súťažné práce vyhodnotí 3-členná porota, ktorú ustanoví organizátor. Porota má právo udeliť okrem prvých troch miest v každej kategórii aj cenu za výnimočné dielo alebo neudeliť niektorú z cien. Víťazi budú kontaktovaní organizátorom, ceny poslané poštou alebo odovzdané osobne. Všetky práce boli vystavené v Dome kultúry Trstená od 8. 11. 2018 v rámci projektu „Trstená 2018 – Budúcnosť pre Európu“