NOC v škole               foto     video

V pondelok  29. októbra 2018 sme mali spoločnú akciu- NOC v škole

 15:00 - sme prišli do triedy, zložilili si veci na spanie

15:30- sme mali sv. omšu v kostole sv. Martina, ktorú slúžik pán kaplán Štefan Hrbček

16:30- sme šli do kina na rozprávku WEBSTEROVCI

18:00- sme plnili úlohy okolo kostola a v kostolnej veži (pokladovka- strana 1, strana 2)

19:00- sme šli do školy na námestie, kde sme sa hrali sladké pexeso, robili si anjelikov  a v telocvični hrali vybíjanú s prekážkami

20:00- sme zjedli, čo nám nabalili a čo sme dopoludnia urobili počas DŇA zdravej výživy

20:30- sme mali hry a súťaže v triede (video)

22:00- diskotéka, kto nechcel tancovať hral sa a súťažil v triede

24:00- sme si umyli zuby, spoločne sa pomodlili a uložili sa spať, aby sme lepšie zaspali pozreli sme si zrozprávku (niektorí pozerali až do 3:00)

6:00- budíček nám dal mobil Ninky