1. vysvedčenie                   foto

1. februára 2018 sme dostali výpis polročného vysvedčenia a slovné hodnotenie našej polročnej práce v škole.