TATRANSKÍ RYTIERI 2019   foto z videa   foto z EKO hliadky        

výsledky    video EKO hliadka    video ZERO WASTE   web

Naše video vyhralo 3. miesto- lístky na lanovku sú zasa naše (tentokrát bez obeda- aj tak ho väčšina nejedla)
 
Povinné aktivity:
        1. Vytvorenie projektu pod heslom „ZERO WASTE – produkujme čo najmenej odpadu“.
Súťažiaci si môžu vybrať jedno z troch prevedení projektu:
a) Reálne dielo – vytvoriť niečo čo pomôže triede alebo škole s minimálnou životnosťou 2 roky
b) audiovizuálne dielo – animovaný, hraný alebo dokumentárny film, animácia s minimálnou dĺžkou 2 minúty
c) realizovateľný projekt – popisný projekt, štúdia, s cieľom zlepšiť životné prostredie
 
        2. Účasť na „Eko hliadka“, kde žiaci a študenti priamo pomôžu prírode a životnému prostrediu tak, že vytvoria aktivity na zlepšenie životného prostredia (napr. vyčistenie blízkeho potoka od odpadkov, spriechodnenie lesnej cestičky a pod.). Súčasťou Eko hliadky je aj dokumentácia celého priebehu a následné zaslanie fotografií alebo videa na e-mailovú adresu: sutaz@tatrytieri.sk
 
Zasielanie súťažných podkladov
V rámci témy „ZERO WASTE – produkujme čo najmenej odpadu“ uprednostňujeme zasielanie
materiálov elektronickou formou!!!