1. deň v škole          foto     foto s aktovkami

Dňa 4. septembera 2017 (pondelok) o 8:00 sme sa stretli v našej triede, kde sme zložili 

PRVÁCKY SĽUB:

JA SOM ŽIAČIK PRVÁČIK,
HOCI SOM LEN NOVÁČIK,
SILY MÁM JA VERU  DOSŤ,
BUDEM VŠETKÝM PRE RADOSŤ!

DOBRÝM ŽIAKOM CHCEM SA STAŤ.
V PORIADKU VŽDY VŠETKO MAŤ.
ČÍTAŤ, PÍSAŤ BUDEM RÁD,
CHCEM BYŤ S TRIEDOU KAMARÁT.

TO SĽUBUJEM !


Každý, svojim podpisom na tabuľu, potvrdil tento sľub.

Potom sme šli spoločne o 9:00 na svätú omšu v kostole sv. Martina, kde sme spoločne ďakovali Pánu Bohu, 

prosili o pomoc a dary Ducha svätého.