Rozprávkový hrad 2019                   foto

Dňa 3. júna 2019 sme navštívili Rozprávkový Oravský hrad a pomáhali princeznej Johanke nájsť dôkaz ľudskej múdrosti. Spolu s princeznou spoznali veľa nových kamarátov, ktorí ich poučili o tom, že byť pyšný sa nevypláca, že bez práce nebudú koláče a že iba spoločnými silami a vzájomnou pomocou sa nám podarí splniť všetky úlohy. Deti spolu s princeznou uhádli všetky porekadlá:

                Lož má krátke nohy.

                Bez práce nie sú koláče.

                Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche.

                V jednote je sila.

                Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.

Dokázali  „tatkovi kráľovi“, že už vedia čo je pravá ľudská múdrosť.

Tento rok sa konal 24. ročník interaktívneho rozprávkového podujatia- Rozprávkový hrad.