Prírodoveda- úraz a choroba       foto

Cez prírodovedu sa naša trieda premenila na zdravotné stredisko, nemocnicu a záchranárov. 
Učili sme sa ako predchádzať chorobe, úrazom. 
Hrali sme sa na lekárov, pacientov, lekárnikov, chirurgov.... 
Doniesli sme si potrebné oblečenie, nástroje, prístroje.... viac na foto.