TATRANSKÍ RYTIERI 2018   náš PLAGÁT  video   foto    web

Povinné aktivity
1. Vytvorenie projektu pod heslom „Chráňme živočíchy a rastliny na Slovensku“
Súťažiaci si môžu vybrať jedno z troch prevedení projektu:
a) umelecký výtvor 2D alebo 3D
b) audiovizuálne dielo – animovaný, hraný alebo dokumentárny film
c) realizovateľný projekt
 
2. Účasť na „Eko hliadka“, kde žiaci a študenti priamo pomôžu prírode a životnému prostrediu tak, že vytvoria aktivity na zlepšenie životného prostredia (napr. vyčistenie blízkeho potoka od odpadkov, spriechodnenie lesnej cestičky a pod.). Súčasťou Eko hliadky je aj dokumentácia celého priebehu. VIDEO
 
Sme Tatranskí rytieri,
malí EKO- frajeri.

CHKO sme navštívili,
od smetí ho vyčistili.

Neporiadok pozbierali,
vrecia sa nám napĺňali.

Prvácii sme ešte len,
milujeme našu ZEM.

Máme SUPER zásadu,
čistiť, chrániť prírodu.
 
 
foto