TATRANSKÍ RYTIERI 2018   náš PLAGÁT  video   foto    web

 
    umelecký výtvor v kategórii 1.-4. ročník žiaci:
1. miesto - ZŠ s MŠ Jakubany Jakubany             2.3.4.C         87 bodov
2. miesto- ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená    1.A             86 bodov
3. miesto- ZŠ s MŠ Vitanová Vitanová                 4.A                83  bodov
 
 získavajú tieto ceny:
1. cena: kompletný 2- dňový triedny výlet s ubytovaním, stravou a lístkami na vlek/lanovku.
2. cena: 1- dňový triedny výlet so stravou a lístkami na vlek/lanovku.   cestu si platíme 
3. cena: 1- dňový triedny výlet s lístkami na vlek/lanovku.
 
Povinné aktivity
1. Vytvorenie projektu pod heslom „Chráňme živočíchy a rastliny na Slovensku“
Súťažiaci si môžu vybrať jedno z troch prevedení projektu:
a) umelecký výtvor 2D alebo 3D
b) audiovizuálne dielo – animovaný, hraný alebo dokumentárny film
c) realizovateľný projekt
 
2. Účasť na „Eko hliadka“, kde žiaci a študenti priamo pomôžu prírode a životnému prostrediu tak, že vytvoria aktivity na zlepšenie životného prostredia (napr. vyčistenie blízkeho potoka od odpadkov, spriechodnenie lesnej cestičky a pod.). Súčasťou Eko hliadky je aj dokumentácia celého priebehu. VIDEO
 
Sme Tatranskí rytieri,
malí EKO- frajeri.

CHKO sme navštívili,
od smetí ho vyčistili.

Neporiadok pozbierali,
vrecia sa nám napĺňali.

Prvácii sme ešte len,
milujeme našu ZEM.

Máme SUPER zásadu,
čistiť, chrániť prírodu.
 
 
foto