Mikuláš v škole         foto

V stredu 6. decembra 2017 prišiel Mikuláš aj do školy. Každá trieda 1.-5. ročníka si pripravila kratučký program - básničky, pesničku, divadielko. 
Naša trieda zaspievala pesničku MY SME SMELÍ PRVÁCI, ktorú sme hrali aj na bobotuby, a pesničku o anjelovi strážnom. 
Všetci dostali od Mikuláša darček- balíček sladkostí.