Vráťme knihy do škôl 2019            web       výhercovia                     

Súťaž trvala od 21. decembra 2018 do 15. marca 2019. Študent mohol cez svoj účet nahrať ľubovoľný počet príspevkov. Čím viac recenzií poslal, týmboli jeho šance na výhru vyššie.

Zaregistroval som 156 prečítaných kníh, ktoré prečítali žiaci našej triedy 2.A.
Výhercovia sa určili žrebovaním, dňa 19.marca 2019, šťastie nemal ani jeden žiak našej triedy.
Knižný anjel
1. cena – Notebook Viktória Bednáriková
2. cena elektronická čítačka kníh Zuzana Bartošová
3. cena elektronická čítačka kníh Jaroslav Pallo
4. cena knižný balík Anetta Omámiková
5. cena knižný balík Zdenka Hlavoňová
6. cena knižný balík Anna Levická
7. cena knižný balík Daniela Babejová
8. cena knižný balík Soňa Kukučková
9. cena knižný balík Lenka Šimková
10. cena knižný balík Renáta Vinterová
Kto sa mohol zapojiť?
Súťažilo sa v 3 kategóriách: Materské školy, Základné školy a Stredné školy.
Dôvod je jednoduchý.Malé detičky majú záujem o knižky, a projektom chcú motivovať žiakov školy, aby s nimi čo najviac čítali a prehlbovali tak lásku ku knihám. Správnou inšpiráciou, dokážeme vychovať sčítanú generáciu, ktorá bude milovať knihy.
Projekt Vráťme knihy do škôl je zameraný na podporu čítania a vytvárania pozitívneho vzťahu ku knihám medzi žiakmi. Cieľom je, aby sa všetci žiaci a študenti na Slovensku spojili prostredníctvom knihy.