Praveká súťaž            web      foto

Veľká praveká súťaž pre základné školy
- získajte „praveký“ zájazd pre Vašu triedu do Múzea praveku Slovenska v Bojniciach 8. ročník celoslovenskej súťaže.
V areáli Prepoštskej jaskyne (dnešné Múzeum praveku) bola objavená malá priechodná travertínová jaskynka, ktorá mohla počas života neandertálcov slúžiť ako príbytok šamana. Aké mal úlohy, spoločenské postavenie, čo predstavoval pre svojich súkmeňovcov? Bol pre nich dôležitý? Ak áno, v čom? 
Praveká súťažná úloha: 
1. spoločne porozmýšľajte, aké úlohy mohol mať praveký šaman počas života neandertálcov v Bojniciach, čo pre svojich súkmeňovcov predstavoval, v čom mohol byť pre nich dôležitý... 
2. nakreslite (každý žiak), ako mohol vyzerať, ako mohla byť vyzdobená jeho praveká jaskynka. S  kresbami sa odfoťte a pošlite spoločnú fotku.