BUDÚCNOSŤ SVETA       web       práce

výkresy:
MIŠKA K.    NINKA     NIKOLKA        RIA    DIANKA     ALŽBETKA
 
3. ročník výtvarnej súťaže s témou životné prostredie.
Čo čaká našu planétu?
Ako predísť znečisteniu ovzdušia a prírody?
Ochránime všetky rastliny a živočíchy?
Budeme triediť odpad dôslednejšie?
Aká preprava je zdravá pre Zem?
Budú mestá budúcnosti ekologické?

Žiaci základných škôl môžu opäť predstaviť svoje vízie budúcnosti. 

Tentokrát so zameraním na ochranu životného prostredia.