QUEST- CESTOU NECESTOU            foto    zadanie QEST

Dňa 11. júna 2018 sme sa rozhodli absolvovať túto nenáročnú prechádzku po našom meste a jeho okolí.

Jednou z metód, ako deti dostať do prírody, je aj tvorba questu resp. hľadačky.

Pri tejto bádateľskej aktivite sme museli navštíviť rôzne lokality, kde sme riešili jednoduché hádanky.

1. hádanka- kostol sv. Martina    (FLORIÁN)

2. a 3. hádanka – MÚ Trstená   (MEDVEĎ, OZORKOW)

4. hádanka- Trstenská keramika  (DIELŇA)

5. hádanka- kaplnka na Kamennom vŕšku  (BABIA HORA)

6. hádanka- kameňolom   (PLESO)

7. hádanka- kopec Bubeník  (CHOČ)

8. hádanka- prameň pri kaplnke   (BOŽIEHO MILOSRDENSTVA)

                Za každú uhádnutú hádanku sme získali písmená, z ktorých sme poskladali heslo:

ZASAĎ STROM, ZACHRÁŇ SEBA.

zadanie QEST