Logo pre ČERVENÉ STUŽKY      web   víťazi   foto

MŠVVaŠ SR, kancelária WHO na SK, mesto Žilina, Okresný úrad- odbor školstva v Žiline a
Gymnázium sv. Františka v Žiline vyhlasujú v rámci dvanásteho ročníka kampane ČERVENÉ STUŽKY výtvarnú súťaž základných škôl na tému: LOGO PRE ČERVENÉ STUŽKY.
Z našej triedy a za celú školu (mohli ísť len 3 práce) poslali práce:
Lukáško Balek
Ria Pániková
Dianka Matúšková