Povedz drogám NIE, zvoľ si umenie        web           foto

CZŠ Romualda Zaymusa v Žiline vyhlasuje celoslovenskú literárnu, výtvarnú a multimediálnu súťaž

Povedz drogám nie, zvoľ si umenie!

čestné uznanie v I. kategórii (žiaci 1. stupňa) vyhrala Dianka Matúšková

Témy I. ročníka súťaže:

Ako som porazil svoju závislosť

Čo ma v živote robí šťastným

práce našej triedy:

Michaela Kubačková

Diana Matúšková

Martin Benický

Beáta Šinálová

Nikol Duchoňová

Cieľ:  

  • Prezentovať rozhodné NIE závislostiam (nielen odmietnutie drogy v pravom zmysle slova, ale napr. aj iné závislosti – mobil, PC...) a ukázať, že svet umenia ponúka množstvo možností prežiť plnohodnotný a šťastný život.
  • Poukázať na negatívne dôsledky závislostí – izolácia, strata domova, priateľov.
  • Zapojiť žiakov z rôznych škôl z rôznych regiónov, aby odprezentovali svoje zručnosti.

Súťaž je podporená Ministerstvom zdravotníctva SR v rámci podpory programov, iniciatív a aktivít  v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2018.

Vyhlasovateľ súťaže: CZŠ Romualda Zaymusa v Žiline

Vyhlásenie súťaže: september 2018

Uzávierka súťaže: 9. november 2018 (rozhoduje dátum pečiatky na obálke)

Vyhlásenie výsledkov súťaže: 12. december 2018 v Žiline

Vybrané výtvarné práce budú vystavené v priestoroch školy, prezentované na webovej a facebookovej stránke školy, v zborníku literárnych a výtvarných prác.