Hrapinoskova paleta 2018    foto     web

GRATULUJEME:
kategória 1. - 4. ročník:
1. Beátka Šinálová, 1.A, R.D.Trstená
2. Matej Šimaľa, 1.A, Čimhová
3. Kevin Verníček, 1.A, Breza
HRAPINOSKOVA PALETA je prvá celooravská súťaž žiakov základných škôl. Súťaž nie je zameraná na jednu tému, ale každý rok sú vyhlásené tri nové témy.
V tomto roku /2018/sa uskutočnil už jedenásty ročník Hrapinoskovej palety a boli vyhlásené témy:
1. POTOPA
2. JÁÁNOŠÍÍK
3. V JASKYNI

Práce za našu triedu 1. A poslali:
Ninka Rošťáková
Ria Pániková
Beátka Šinálová