SLOVOM O TVOJEJ LÁSKE             výkresy        web

Témy na výtvarná časť súťaže boli:
1. Každý deň je dar
2. Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky. Pane Bože všemohúci (Zjv 15,3)
3. Pán je môj Pastier, nič mi nechýba (Ž 23)
4. Kristus svetlo sveta
Kategórie pre hodnotenie:
I. kategória – žiaci 1.-4. ročníka ZŠ
II. kategória – žiaci 5.-9. ročníka ZŠ, resp. prímy až kvarty gymnázií.
 
Práce poslali: Lukáško, Miška K., Martinko, Nikolka, Petrík, Maroško, Benjamínko