Záložka do knihy       foto

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne

vyhlasujú k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017

8. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá

Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov

Cieľom je, aby každý žiak, ktorý VYROBIL záložku, bol zároveň aj OBDAROVANÝ záložkou od kamaráta z pridelenej partnerskej školy a mohol si ju VLOŽIŤ do svojej obľúbenej knihy či učebnice.

Tento školský rok sme záložky posielali do ZŠ Nové Sedlo.  web školy