Vianoce v triede 1.A        foto     video

Dňa 22. decembra 2017 (posledný deň pred Vianocami v škole), sme boli prekvapení. Ráno sme mali v triede stromček, pod ním darčeky.
Spoločne, ako jedna rodina, sme sedeli za jedným veľkým stolom. Jedli sme vianočné oblátky, rozprávali sme si príbeh a narodení Ježiška, spievali koledy.

Cez advent si každý vybral jedného spolužiaka, za ktorého sa modlil a pomáhal mu v škole. Pod stromček mu pripravil prekvapenie a doniesol darček, ktorý mu potom odovzdal a poprial požehnané vianočné sviatky.

Pod stromčekom sme mali ešte veľa plyšákov, ktoré sme dostávali za ranné sv. omše v škole a vzorné správanie sa v škole.
 
Potom o 10:30 sme boli pozerať hudobno- dramatické pásmo ZA ČIAS KRÁĽA HERODESA  pre školu v kultúrnom dome.