SLOVOM O TVOJEJ LÁSKE     výkresy  výhodnotenie  web

Výsledková listina výtvarnej časti celoslovenského kola súťaže ...a Slovo bolo u Boha...

I. kategória:

1. miesto:

Michaela Kubáčková

ZŠ a MŠ R. Dilonga, Trstená

2. miesto:

Nelka Klobošicová

CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice

3. miesto:

Katarína Barancová

SŠ Sv. Rodiny, Bratislava

4. miesto:

Bianka Bohus

KSŠ F. Fergyvernekiho s VJM, Šahy

5. miesto

Katarína Kavoňová

ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Sereď

 
Témy na výtvarná časť súťaže boli:

1. stupeň:

Taký veľký, taký malý, môžeš svätým byť!

Spoločná téma:

Čo môžem ja urobiť pre prírodu, ktorú nám dal Pán Boh?
Kategórie pre hodnotenie:
I. kategória – žiaci 1.-4. ročníka ZŠ
II. kategória – žiaci 5.-9. ročníka ZŠ, resp. prímy až kvarty gymnázií.
 
Práce poslali: Miška K., Nikolka, Ria