vyhliadka kostolná veža            foto

V júni sme boli na veži farského kostola sv. Martina, odkiaľ sme si pozreli na Trstenú.
Vypočuli sme si ako odbíjajú hodiny na veži 11 hodín a zvonkohru.