Voda pre život, život pre vodu  propozície     foto

Literárna súťaž: VODA PRE ŽIVOT- ŽIVOT PRE VODU
 
vo štvrtok 29.11. 2018 o 9:00 v Dome kultúry Trstená bolo vyhodnotenie,
porota ocenila v 1. kategórii práce aj z našej triedy:
POÉZIA
Miška Kubačková- 3. miesto
PRÓZA
Martinko Benický- 2. miesto
 
práce za našu triedu poslali:
POÉZIA:
Miška Kubačková- Zuzkin odkaz
Dianka Matúšková- Víla Perlička
Dávidko Furdek- Odkaz deťom
Petrík Jagelčák- Rybárik a spievajúca vodička
PRÓZA:
Alex Šrámek- Malá princeznička Katka
Martinko Benický- Potrestané autíčka
 

Zuzkin odkaz

Zuzke rovno na líčka

spadla kvapka maličká.

Spýtala sa Zuzka malá:

Kde si sa tu kvapka vzala?

 

Aby som ťa osviežila,

z  oblaku som zoskočila.

Dáždik padá, slnko svieti,

potešiť chcem dúhou deti.

 

Popolievam lúky, polia,

naplním aj rieky, moria.

Zvieratá, ľudí ovlažím,

prírodu vždy poteším.

 

Poďakuje Zuzka malá:

Vidím, že si dokonalá.

Bez teba je všade sucho,

nemôžem byť veru ticho.

 

Veď to vie už celý svet,

uhasíš nám veru smäd.

Preto milé detičky:

Šetrime kvapky vodičky.

 

Michaela Kubačková 2. A

Potrestané autíčka                  

         Na ulici Autíčkovo bývajú všelijaké autá. Všetci sa majú radi, spolu sa hrajú a zabávajú. Jedného dňa však prišiel list, kde bolo napísané: „Naberte si vodu, lebo zajtra budeme čistiť potrubie a voda nepôjde.“

         Na druhý deň sa autíčka hrali tak, ako každý deň. Po spoločnej hre boli celé špinavé a zaprášené. Dozvedeli sa, že do mesta na námestie príde nádherná novučičká limuzína Karolína. Všetky autá ju túžili vidieť a stretnúť sa s ňou. Preto sa išli rýchlo poumývať. Každé autíčko chcelo byť krásne umyté, vyleštené, aby sa limuzíne Karolíne páčilo. Všetku vodu, čo mali, pomíňali pri svojom kúpeli. Zabudli, že voda je odstavená, lebo opravujú potrubie. Autíčka však potrebovali ale vodu, aby mohli naštartovať. Veľká smola - voda už nebola, lebo sa minula. Preto ani jedno auto z Autíčkovej ulice sa nemohlo vybrať do mesta, aby uvidelo nádhernú novučičkú limuzínu Karolínu. Autíčka boli smutné, že sa tak vyparádili, ale Limuzínu nevideli.

         Malá fiatka Katka všetkým autíčkam povedala: Keby ste všetku vodu neminuli len pre svoju krásu,  bola by nám ostala voda. Naštartovali by ste a mohli vidieť nádhernú novučičkú limuzínu Karolínu.

Martinko Benický 2. A

 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo organizačný poriadok pod číslom 2018/6833:3-10A0. Informácia o súťaži je zverejnená aj na www.minedu.sk.

Organizátor: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená

Poslanie a cieľ súťaže: Cieľom súťaže je motivovať a aktivizovať žiakov prostredníctvom vlastnej literárnej tvorby, vyjadriť vzťah a postoj k životnému prostrediu, cieľavedome pestovať u žiakov kritický a aktívny postoj k prírode, k vode ako cennej prírodnine. Poslaním súťaže je vytvárať základy pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu.