atletika 2.A       foto

ČIMO- atletická súťaž, (beh 60m, 300m, skok do diaľky, hod)

Martin Benický a Miška Kubačková reprezentovali našu školu ( 2. ročník), 

v 1. kole v Trstenej súťažili školy:

ZŠ s MŠ R. Dilonga, ZŠ Brezovica, ZŠ Zábiedovo, ZŠ P.O. Hviezdoslava.

Martin vyhraI medzi chlapcami 2. ročníka - 1. miesto, postúpil do Čimhovej, 

Miška vyhrala medzi dievčatami 2. ročníka - 2. miesto

 

V okresnom kole v Čimhovej náš obvod medzi druhákmi reprezentoval

Martin vyhral medzi chlapcami 2. ročníka 3. miesto

 

 

Gratulujeme.