OCHRANÁRIK čísla 112       foto

5. ročník výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania a civilnej ochrany na tému:
„Akú záchranársku techniku som videl zasahovať a s čím by som pomohol ja“  

Z našej triedy poslali svoje výkresy:
Miška Kubačková, 
Miška Šurinová, 
Ninka Rošťáková,
Lukáško Balek, 
Beátka Šinálová, 
Dianka Matúšková
 
1. december je národný deň 112 a Slovensko v zastúpení MV SR v spolupráci s OÚ je jediným členským štátom Európskej únie, ktorom sa vykonáva oslava.