Hviezdoslavov Kubín šk.kolo         foto

Dňa 26. februára 2019 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Našu triedu reprezentovali:
POÉZIA
Ninka Rošťáková- Káčer (J. Humeníková)- porote sa páčil prednes básne a vyhrala 3. miesto
Martinko Benický- Najhoršie decko na svete (D. Hevier)
Adamko Kostolný- Vychovaná sliepka (V. Šuplata)
PRÓZA
Dávidko Furdek- Pištoľník Pišta (D. Hevier)
Filipko Obrtáč- Namyslené vajce (V. Šuplata)
Juliánko Žuffa-Namyslené vajce (V. Šuplata)
Dianka Matúšková - Doktor