Oznamy

 
z MATEMATIKY cvičiť rozklad čísiel do 10.
napr. číslo 6 rozložím na 3 a ?, číslo 8 rozložím na 4 a ?
 
Vybaviť preukážku na vlak do konca apríla.
 
Z matematiky precvičovať príklady do 10 (spamäti) na sčítanie aj odčítanie.
Počítame už do 20.
 
Zo slovenského jazyka- šlabikár 2, Hra na detektíva, Šašovinky
Písanie slov tlačenými písmenami, písanie slabík, slov a viet v zošite z písania.
Žiaci, ktorý napíšu DIKTÁT s veľa chybami- DÚ prepísať doma do cvičných zošitov !!!!!
 
Žiaci majú cvičiť čítanie pez písmen- (spoluhlásková slabika)
 
 
Anglický jazyk UTOROK: Kostolný, Mačor, Obrtáč, Raglia, Valek, Žuffa, Benický
                                         Duchoňová, Matušková, Šinálová, Šusteková, Rošťáková
 
Anglický jazyk STREDA: Balek, Ferletják, Furdek, Jagelčák, Šrámek
                                     Kubačková, Pániková, Šurinová
 

PZ PRVOUKA    PZ MATEMATIKA 1   PZ MATEMATIKA 2

ŠLABIKÁR 2  str. 2-23   str. 24-53   str. 54-63   

ŠLABIKÁR 1- str.2-33  str.34-67    str. 68-80     Abeceda z vreca von! 

PESNIČKY na ANGLICKÝ JAZYK   

 

ROZVRH HODÍN

 

1.

2.

3.

4.

5.

7:40 – 8:25 8:35 – 9:20 9:35 – 10:20 10:30 – 11:15 11:25 – 12:10

PONDELOK

SLOVENSKÝ JAZYK

MATEMATIKA

SLOVENSKÝ JAZYK

TELESNÁ VÝCHOVA

 

UTOROK

SLOVENSKÝ JAZYK

MATEMATIKA

SLOVENSKÝ JAZYK

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ANGLICKÝ JAZYK 

STREDA

SLOVENSKÝ JAZYK

PRVOUKA

TELESNÁ VÝCHOVA

SLOVENSKÝ JAZYK

ANGLICKÝ JAZYK

ŠTVRTOK

SLOVENSKÝ JAZYK

MATEMATIKA

ANGLICKÝ JAZYK

SLOVENSKÝ JAZYK

HUDOBNÁ VÝCHOVA

NÁBOŽENSTVO

PIATOK

SLOVENSKÝ JAZYK

NÁBOŽENSTVO

MATEMATIKA

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

 

Prázdniny v školskom roku 2017/2018

Prázdniny

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania 
      po prázdninách

jesenné

30. október –

31. október 2017

2. november 2017

(štvrtok)

vianočné

23. december 2017

– 5. január 2018

8. január 2018

(pondelok)

polročné

2. február 2018

(piatok)

5. február 2018

(pondelok)

jarné

19. február –

23. február 2018

26. február 2018

(pondelok)

veľkonočné

29. marec –

3. apríl 2018

4. apríl 2018

(streda)

letné

1. júl –

2. september 2018

3. september 2018

(pondelok)

Preventívna prehliadka u stomatológa - každý žiak idndividuálne s rodičom.

stomatológ MUDr. Hirnerová, MDDr. Kohout  web stránka 

Termín si musí dohodnúť rodič sám.

"Vážení rodiče, zubní ordinace MUDr. Hirnerové a MDDr. Kohouta tímto ruší HROMADNÉ preventivní prohlídky. Od této chvíle si můžete termín a přesný čas preventivní prohlídky vybrat podle vašich preferencí, pracovních možností, případně tak aby váš potomek nevymeškával z vyučování. Důrazně doporučujeme se na prohlídku objednat předem telefonicky (043/539 28 57). Nadále platí, že preventivní prohlídka je povinná minimálně jedenkrát ročně, ideálně se ale doporučujeme objednat dvakrát, tedy jednou na jeseň a jednou na jaře. Těšíme se na Vás!"