RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK- 10€  (niektorí už zaplatili)

 
Literárna súťaž: VODA PRE ŽIVOT- ŽIVOT PRE VODU,
minulý rok sme tvorili rýmy a kreslili obrázky.
Dobrovoľná úloha: vymyslieť rozprávku, príbeh, básničku na túto tému.
Poprosím rodičov prepísať na PC, poslať emailom alebo donoiesť na USB do školy.
termín: do konca októbra
 

Domáca úloha z čítania na celý rok:

čítať svoje knihy-

po prečítaní celej knihy doniesť ukázať do školy.


učebnice
 
SLOVENSKÝ JAZYK      ČÍTANKA   MATEMATIKA                                 
     
 
pracovné zošity 2. ročník
 
 
PRVOUKA     PÍSANIE A SLOH 1   PÍSANIE A SLOH 2    VESELO JE V ŠK               

ROZVRH HODÍN

 

1.

2.

3.

4.

5.

7:40 – 8:25 8:35 – 9:20 9:35 – 10:20 10:30 – 11:15 11:25 – 12:10

PONDELOK

SLOVENSKÝ JAZYK

MATEMATIKA

PRVOUKA

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 

UTOROK

SLOVENSKÝ JAZYK

MATEMATIKA

ANGLICKÝ JAZYK

SLOVENSKÝ JAZYK

TELESNÁ VÝCHOVA

NÁBOŽENSTVO

STREDA

SLOVENSKÝ JAZYK

 PRVOUKA                 

NÁBOŽENSTVO

SLOVENSKÝ JAZYK

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ANGLICKÝ JAZYK
ŠTVRTOK NÁBOŽENSTVO SLOVENSKÝ JAZYK MATEMATIKA TELESNÁ VÝCHOVA SLOVENSKÝ JAZYK
ANGLICKÝ JAZYK
PIATOK SLOVENSKÝ JAZYK MATEMATIKA HUDOBNÁ VÝCHOVA ANGLICKÝ JAZYK  
NÁBOŽENSTVO

 

 

Prázdniny v školskom roku 2018/2019

Prázdniny

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania 
      po prázdninách

jesenné

31. október –

2. november 2018

5. november 2018

(pondelok)

vianočné

27. december 2018

– 7. január 2019

8. január 2019

(utorok)

polročné

1. február 2019

(piatok)

4. február 2019

(pondelok)

jarné

4. marec –

8. marec 2019

11. marec 2019

(pondelok)

veľkonočné

18. apríl –

23. apríl 2019

24. apríl 2019

(streda)

letné

1. júl –

31. august 2019

2. september 2019

(pondelok)