zber papiera

triedny učiteľ-  12
Jagelčák- 37
Šurinová- 116
Kostolný- 340
Kubačková- 84
Šusteková- 18
Duchoňová- 50
Rošťáková 143
Meško- 36
Furdek- 13
Žuffa- 190
Benický- 15
Pániková- 44
Balek 30
Matúšková 59
Valek 79
Šrámek 10
 
spolu: 1276 kg
 
na žiaka 60,76 kg
 
papier nedoniesli: Raglia, Mačor, Obrtáč, Ferletják, Šinálová, preto sme boli diskvalifikovaní zo súťaže- 
každý žiak mal doniesť aspoň 1 kg papiera.