návšteva Sofinky           foto

Naša spolužiačka Sofinka Zemančíková chodí do školy vo Švajčiarku.
Bola nás pozrieť v triede, všetkým nám dosniesla čokoládovú tyčinku.
Spolu sa s nami učila 2 dni po 4 hodiny, porozprávala nám o škole vo Švajčiarku.
Mala 3- týždne jesenné prázdniny, preto nás prišla pozrieť.