OCHRANÁRIK 112              foto

6. ročník výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany na tému:
"Veď aj ja som záchranár",
 
V II. kategórii (žiaci 1. stupňa) vyhrala 1. miesto- MIŠKA KUBAČKOVÁ

Z našej triedy poslali svoje výkresy:
Miška Kubačková
Dávidko Furdek

Lukáško Balek

1. december je národný deň 112 a Slovensko v zastúpení MV SR v spolupráci s OÚ je jediným členským štátom Európskej únie, ktorom sa vykonáva oslava.