atletika 1.A     foto

ČIMO- atletická súťaž, (beh 60m, 300m, skok do diaľky, hod)

Benjamín Mačor a Ninka Rošťáková reprezentovali našu školu ( 1. ročník), 

v 1. kole v Zábiedove súťažili školy:

ZŠ s MŠ R. Dilonga, ZŠ Brezovica, ZŠ Zábiedovo, ZŠ P.O. Hviezdoslava.

Benjamín vyhraI medzi chlapcami 1. ročníka - 1. miesto, postúpil do Čimhovej, 

Ninka vyhrala medzi dievčatami 1. ročníka - 2. miesto

 

v okresnom kole v Čimhovej prvákov reprezentoval Benjamín Mačor,

ktorý vyhral medzi chlapcami 1. ročníka 1. miesto