Zápalky v rukách detí     web         výkresy

Komisia mládeže pri UzO DPO SR Dolný Kubín vyhlasuje súťaž detí v literárnom a výtvarom prejave na rok 2019. Práce treba zaslielať do 28.2.2019 na UzO DPO SR Dolný Kubín. Víťazi v jednotlivých kategóriach budú odnemený vecnými cenami a ich práce budú zaslané na celoslovenské kolo. Zodpovedný po obcich sú referenti mládeže.
 

Súťaž sa uskutoční v troch vekových kategóriách:

  1. kategória do  9 rokov                             (dolná veková hranica nie je stanovená)
  2. kategória od 10    do 12 rokov

  3. kategória  od 13    do 15 rokov