Slávik Slovenska 2019     video    foto

Na školskom kole naši druháci súťažili v I. kategórii (1.-3. ročník),
porote sa páčil spev našich spolužiakov, preto boli ocenení:
1. miesto Beátka Šinálová- pesničky: Pod Muráňom, Počúvaj má milá
2. miesto Ria Pániková- pesničky: Kukulienka, Maličká som
3. miesto Martinko Benický- pesničky: Čie sú to kone, Kukulienka
 
9. mája 2019 na okresnom kole v Nižnej našu školu reprezentovalaBeátka Šinálová.  video    čas 11:42
 

Dňa 15. mája 2019 sa Dome kultúry  v Trstenej konal 24. ročník speváckej súťaže MATIČNÝ SLÁVIČEK, ktorý organizuje Miestny odbor Matice Slovenskej a ZUŠ v Trstenej. Našu školu reprezentovali:

I. kategória (1. – 3. ročník):

Beátka Šinálová- vyhrala 3. miesto

Ria Pániková

 
 
 
Slávik Slovenska je celoštátna spevácka súťaž deti a mládeže v interpretácií slovenskej ľudovej piesne, ktorej zakladateľmi sú Peter Štilicha a Peter Dvorský. V roku 2019 to bude už 29. ročník.
I. kategória sú žiaci1.- 3. roč. ZŠ
Súťažiaci spieva:
2 piesne, pričom jednu z piesni bez hudobného (inštrumentálneho) sprievodu.  
Podmienkou je, aby jedna z piesní pochádzala zo Spevníčka vydaného pre aktuálny rok a mala aspoň dve slohy.
Druhú pieseň si volia podľa vlastného výberu, prípadne po dohovore s pedagógom alebo rodičom, t. j. pieseň, ktorú radi spievajú.
Doporučuje sa vyberať dve rytmicky rozdielne piesne. (pomalá, rýchla)