vrchnáky z PET fliaš                 web

Nikolka    2834 g
Alex Š.    1807 g
Julián    1284 g
Dávid    1263 g
Beátka    768 g
Lukáš    666 g
Maroš    500 g
Alžbetka     231 g
Ria    156 g
Peter    65 g
trieda    719 g