Hrapinoskova paleta 2019      výkresy

HRAPINOSKOVA PALETA je prvá celooravská súťaž žiakov základných škôl. Súťaž nie je zameraná na jednu tému, ale každý rok sú vyhlásené tri nové témy.
V tomto roku /2019/sa uskutočnil už dvanásty ročník Hrapinoskovej palety a boli vyhlásené témy:
1. P.O. Hviezdoslav
2. Kone
3. Cyklisti
 
do súťaže sme poslali práce:
Ninka Rošťáková- Kone
Beátka Šinálová- P.O.Hviezdoslav
Martinko Benický- P.O.Hviezdoslav
Petrík Jagelčák- P.O.Hviezdoslav
 
formát A4 , do 10. mája