Čitateľský oriešok 5  text 1  text 2  web  vyhodnotenie    výkresy

GRATULUJEM:

2. miesto- Ria Pániková

 

Porota vybrala 333 výtvarných prác, z našej triedy postúpili:

NINKA ROŠŤÁKOVÁ- link na hlasovanie

NIKOLKA DUCHOŇOVÁ- link na hlasovanie

RIA PÁNIKOVÁ- link na hlasovanie

FILIP OBRTÁČ- link na hlasovanie

BEÁTKA ŠINALOVÁ- link na hlasovanie

DÁVIDKO FURDEK- link na hlasovanie

PETRÍK JAGELČÁK- link na hlasovanie

BENJAMÍN MAČOR - link na hlasovanie

vyhráva sa na základe LIKE- 1.miesto, 2. miesto, 3. miesto

hlasuje sa do 25. marca 2019 do 12:00 hod

porota vyberie1.miesto, 2. miesto, 3. miesto

Výtvarníci: „Do súťaže sa vrátili farby a veľké postavy!“

Okrem zástupcov nakladateľstva RAABE do poroty súťaže zasadli aj profesionálni výtvarníci – Zuzana a Rastislav Lukáčovci, ktorí sa venujú exteriérovej maľbe, ale rovnako tak aj maľbe portrétov, zátiší či ilustrovaniu kníh. „Tento rok bol naozaj silný, videli sme veľmi veľa pekných obrázkov a oproti minulému roku sa nám zdá, že nastal aj posun v pochopení výtvarných náležitostí, alebo si možno učitelia dali viac záležať na tom, aby viac usmernili deti. Totiž bolo viac takých, ktoré obsahovali veľké postavy. To je veľmi dôležité, aby deti nekreslili maličkých ľudkov, ale aby pochopili, že plocha výkresu sa má zaplniť hlavne postavami. Toto bolo jedno z našich hlavných kritérií, podľa čoho sa orientujeme pri výbere najlepších. Ďalej to bola kompozícia a vypracovanie, teda precíznosť. Aj tentokrát bol celkom pekný počet tých, ktorí sú trpezliví pri vypĺňaní jednotlivých plôch farbou,“ komentovala detské výtvory Zuzana Lukáčová.

 

1. TEXTOVÁ ČASŤ SÚŤAŽE

Pozorne si prečítaj príbeh tak, aby si mu porozumel. Za ním nájdeš otázky súvisiace s textom, ktorými sa budeš musieť prelúskať.

Každá úloha je trochu iná – niekedy správnu odpoveď zakrúžkuješ, inokedy ju vypíšeš, občas budeš musieť aj počítať a niektoré odpovede si zistíš v encyklopédii alebo na internete.

2. VÝTVARNÁ ČASŤ SÚŤAŽE

Keď sa prelúskaš textami a nájdeš v nich správne odpovede, nasleduje výtvarná časť súťaže, kde nám ukážeš svoju predstavivosť a výtvarné zručnosti.

Spomeň si na hrdinov z prvého a druhého príbehu a popremýšľaj, ako a kde by sa mohli skamarátiť.

Na výkres A4 nakresli alebo namaľuj spoločné dobrodružstvo do jedného obrázku. Postačí ti len trošku fantázie!

 

Ocenenia a ceny             

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže spolu s odovzdávaním cien sa bude konať 30. apríla 2019 v Zichyho paláci v Bratislave, kam sú pozvaní všetci výhercovia spolu so svojimi učiteľmi aj rodičmi, ktorí im pomáhali v rámci súťaže. Záverečného ceremoniálu sa zúčastní aj ambasádor tohto ročníka súťaže, obľúbený detský spevák Miro Jaroš.

Pre žiakov sú pripravené okrem diplomov aj hodnotné ceny od partnerov súťaže: tablety od nakladateľstva RAABE, výučbové programy a školské pomôcky od spoločnosti Stiefel Eurocart, výučbové softvéry pre školy aj žiakov od spoločnosti LittleLane, knižné tituly z edície Stonožka od vydavateľstva IKAR, Hry v Kocke od spoločnosti ALBI, kancelárske potreby pre žiakov od spoločnosti Daffer, hračky pre žiakov od spoločnosti Kidmania, kozmetické balíčky pre učiteľov od spoločnosti RYOR, pracovné zošity z nakladateľstva RAABE a vydavateľstva Expol Pedagogika, jazyková literatúra PONS a LIBRE. Učiteľom za ich snahu v súťaži venoval Hotel Plejsy víkendové welness pobyty, víťazné školy sa zase môžu tešiť na nakrúcanie zábavno-súťažnej relácie RTVS Daj si čas priamo v štúdiách RTVS v Mlynskej doline v Bratislave.