Voda pre život, život pre vodu     foto

Vyhrali aj žaci našej triedy:
1. miesto: Miška Šurinová
3. miesto: Lukáško Balek
 
"Voda pre život - život pre vodu", je celoslovenská literárna súťaž pre žiakov 1.-4. ročníka ZŠ, 
ktorú vyhlásilo MŠVV a Š SR a organizuje nezisková organizácia Kvapka.

Žiaci 1. ročníka majú vymyslieť rýmy, ktoré potom ilustrujú.

Do súťaže poslali práce: Dávidko, Martinko, Adamko, Miška K., Miška Š, Ninka, Alex R. , Petrik, Marco, Lukáško.