BIBLIA očami detí 2019     výkresy  vyhodnotenie   web                  

VYHODNOTENIE  SPIŠSKÁ DIECÉZA          VÍŤAZNÉ PRÁCE

 
Diecézne kolo- 46 prác v 2. kategórii (1. a 2. ročník ZŠ)
3. miesto Miška Kubačková ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga. GRATULUJEME.

práce poslali:

Miška Kubačková- Ježiš v Getsemanskej záhrade

Dávidko Furdek- Ježiša doviedli k Pilátovi

Juliánko Žuffa- Ježiša doviedli k Pilátovi

Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Cieľom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií.

CIEĽ SÚŤAŽE:

Zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh.

PREDMET SÚŤAŽE           

STARÝ ZÁKON:        Kniha Rút a Prvá kniha kráľov

NOVÝ ZÁKON:       Evanjelium podľa Matúša

Spoločná téma vybraných kníh: Vernosť Pánovi