Fyzikálno-chemické pokusy    foto      video     web

Dňa 17. mája 2019 sa všetci žiaci našej školy zúčastnili výchovného programu Fyzikálno-chemické pokusy, na ktorom sa vďaka občianskemu združeniu Spoznávaj vedu mohli na chvíľu ponoriť do tajomstva experimentov. Niektorí žiaci len s úžasom sledovali, iní sa do experimentov dokonca zapojili. Celou školou sa ozývali prejavy nadšenia a prekvapenia. Verím, že aj vďaka takýmto programom sa fyzika a chémia stanú pre žiakov obľúbenými predmetmi a bránou k poznávaniu nášho sveta a jeho zákonitostí.